Kutsu Läntisen Uudenmaan liiketalouden ammattilaiset ry:n varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen 27.8.2020

Aika Torstai 27.8. kello 16.30 alkaen
Paikka Lohjan kaupunginkirjasto, Karstuntie 3, 08100 LOHJA (Ryhmätyötila, 2. krs.)
Käsiteltävät sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Osanottajien toteaminen
4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Muiden läsnäolijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen
7. Työjärjestyksen hyväksyminen
8. Käsitellään toimintavuoden 1.7.2019 – 30.6.2020toimintakertomus
9. Käsitellään kalenterivuoden 2019 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
11. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
12. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet
13. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten perusteet
14. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi 1.7.2020 – 30.6.2021
15. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä
16. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintakaudeksi sekä päätetään varajäsenten kutsumisjärjestyksestä
17. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö
18. Valitaan yhdistyksen edustajat yhdistyksen kuulumien muiden yhteisöjen vuosikokouksiin.
Valitaan toimintakaudelle yhdistyksen edustajat Liiketalouden Liitto LTA ry:n liittokokoukseen ja edustaja MJK-koulutuskeskus ry:n yhdistyksen kokouksiin
19. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset.
Käsitellään Liiketalouden Liitto LTA ry:n ylimääräisen kokouksen 12.9.2020 esityslistan mukainen asia ja päätetään yhdistyksen kannasta esitykseen.
20. Muut mahdolliset asiat
21. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!