Toimintasuunnitelma 2019-2020

Yhdistyksen varsinainen toiminta 1.7.2019 -30.6.2020

Koulutustoiminta ja virkistys
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenistölleen 2-4 yleistä tapahtumaa toimintavuoden aikana. Tapahtumien sisällön suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon jäsenistön esittämät toiveet.
1-2 Koulutus- ja virkistymistapahtuma syyskaudella 2019
1-2 Koulutus- ja virkistymistapahtuma kevätkaudella 2020

Markkinointi
Yhdistyksemme näkyvyyttä ja tunnettavuutta tehostetaan käytössä olevien viestintävälineiden avulla (Yhdistyksen tiedotteet ja www-palvelut). Ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet varsinaiset jäsenet sekä toissijaisena opiskelija- ja seniorijäsenet. Kannatus- ja yhteisöjäsenten hankintaan käytetään jäljellä jäävät budjetoidut aineelliset ja aineettomat voimavarat.

Tiedotus
Yhdistyksen  tiedotus tullaan tekemään yhdistyksen sähköisissä palveluissa.

Hallinto ja yhdistyksen osallistuminen verkostoihin
Yhdistyksen hallituksen tavoitteena on toimia parhaan osaamisensa mukaisesti yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Tämä edellyttää säännöllistä ja aktiivista hallitustyöskentelyä. Toiminnan tehostamiseksi verkostoitumista muiden Liiketalouden Liitto LTA ry:n paikallisyhdistysten sekä samanhenkisten yhteisöjen kanssa kasvatetaan voimavarojen puitteissa.

Varainhankinta
Yhdistyksen tulot muodostuvat Liiketalouden Liitto LTA ry:n maksamasta toimintarahasta, joka muodostuu liiton jäsenmaksutuloista sekä niiden varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista, jotka eivät ole Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäseniä. Toiminnan rahoittaminen perustuu yhdistyksen saamaan toimintarahaan. Lisäksi yhdistys voi anoa erilaisia toiminta-avustuksia liitolta, Liiketalouden sivistysrahastoista tai muista vastaavista julkisista rahoituslähteistä. Yhdistys ei rahoita toimintaansa lainarahoituksella.

Lohjalla 25.5.2019, Läntisen Uudenmaan liiketalouden ammattilaiset ry