Kutsu Läntisen Uudenmaan liiketalouden ammattilaiset ry:n varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen 27.5.2021

Kutsu Läntisen Uudenmaan liiketalouden ammattilaiset ry:n varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen 27.5.2021

Aika               Torstai 27.5. kello 18.30 alkaen

Paikka            Teams-virtuaalikokous, ilmoittautuminen etukäteen kokoukseen 24.5.2021 kello 21.00 mennessä osoitteeseen hallitus@lalta.fi, ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki ja -aineisto 26.5.2021.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Osanottajien toteaminen
  4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Muiden läsnäolijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen
  7. Työjärjestyksen hyväksyminen
  8. Käsitellään toimintavuoden 1.7.2020 – 30.6.2021 toimintakertomus
  9. Käsitellään kalenterivuoden 2020 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
  10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
  11. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
  12. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet
  13. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten perusteet
  14. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi 1.7.2021 – 30.6.2022
  15. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä
  16. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintakaudeksi sekä päätetään varajäsenten kutsumisjärjestyksestä
  17. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö
  18. Valitaan yhdistyksen edustajat yhdistyksen kuulumien muiden yhteisöjen vuosikokouksiin.
  Valitaan toimintakaudelle yhdistyksen edustajat Liiketalouden Liitto LTA ry:n liittokokoukseen ja edustaja MJK-koulutuskeskus ry:n yhdistyksen kokouksiin
  19. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset.
  20. Muut mahdolliset asiat
  21. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!