Varsinaisen kevätkokouksen kutsu

Kutsu Läntisen Uudenmaan liiketalouden ammattilaiset ry:n varsinaiseen kevätkokoukseen 22.3.2017

Aika Keskiviikko 22.3.2017 kello 17.00 alkaen
Paikka Lohjan kaupunginkirjasto, Karstuntie 3, 08100 LOHJA (Ryhmätyötila,  2. krs.)
Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Osanottajien toteaminen
4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Muiden läsnäolijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen
7. Työjärjestyksen hyväksyminen
8. Käsitellään vuoden 2016 toimintakertomus
9. Käsitellään vuosien 2011 – 2016 tilinpäätökset sekä toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
11. Valitaan yhdistyksen edustajat Liiketalouden Liitto LTA ry:n liittokokoukseen
12. Päätetään sääntöjen päivittämisestä Yhdistyslain ja muuttuneiden käytänteiden vaatimalle tasolle
13. Käsitellään kokoukselle tehdyt ehdotukset
Hallituksen esitys: Muun muussa täydennetään tarvittaessa hallitusta, mikäli halukkaita ilmenee.
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!